Blog J.B.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – PIĘĆDZIESIĄTNICA

*** Miejsce, czas, okoliczności i uczestnicy wydarzenia.

— Miejsce: jerozolimski Wieczernik.

— Czas: 50 dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa.

— Okoliczności: w Dziejach Apostolskich czytamy: „I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4).

Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali początkowo, że apostołowie upoili się winem! Wyszedł do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa ta, nawróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię Jezusa Chrystusa… a weźmiecie dar Ducha Świętego” – rzekł do nich.

— Uczestnicy: Maryja i 11 Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku.

 

*** Gdzie znajdziemy opis wydarzenia; inne nazwy Zesłania Ducha Świętego.

— Opis znajdziemy w Dziejach Apostolskich.

— Inne nazwy:

  • PIĘĆDZIESIĄTNICA [50. dzień po Zmartwychwstaniu – z wliczeniem Wielkanocy. Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając „Pentecoste”.  Pozostaje to nie bez znaczenia dla współczesnych katolików – cały anglosaski świat obchodzi bowiem święto zwane w tym języku Pentecost, choć po angielsku oczywiście nie oznacza to tego samego, co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste – nie zmienili łacińskiego pierwowzoru. My mamy „Pięćdziesiątnicę”.]
  • ZIELONE ŚWIĄTKI [Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku.]

 

*** Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne?

— Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest niczym innym jak dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiającą prędkością. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa.

Święty Jan Paweł II pisał, że choć Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek, trwał w ukryciu. Swoje narodziny postanowił ujawnić światu właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po ludzku – narodził się dla całego świata.

— Kończy liturgiczny okres Wielkanocy (czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej).

— Jest trzecią (po Wielkanocy i Bożym Narodzeniu) pod względem ważności uroczystością roku liturgicznego [Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem.

Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.]

*** Sekwencja (porządek) wydarzeń poprzedzających Zesłanie Ducha Świętego:

— Wjazd Jezusa do Jerozolimy — modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu — pojmanie i osądzenie Jezusa — męka Jezusa — Droga Krzyżowa i ukrzyżowanie (Golgota) — Zmartwychwstanie — czas chrystofanii (40 dni – do Wniebowstąpienia) — Wniebowstąpienie (40. dzień po Zmartwychwstaniu) — Zesłanie Ducha Świętego (50. dzień po Zmartwychwstaniu).

 

*** Symbole Ducha Świętego w opisie wydarzenia:

— Gwałtowny wiatr

— Płomienie (języki ognia) – ogień [znaczenie: ogień oświeca i rozgrzewa]

 

*** Dary otrzymane podczas wydarzenia przez Apostołów:

— Dar języków

— Odwaga głoszenia Ewangelii