Blog J.B.

Chronologia wydarzeń paschalnych

Zbliżamy się do przeżycia najważniejszych wydarzeń naszej wiary. Postanowiłem przygotować sobie małą „ściągawkę” do szkoły. Wstawiam ją na stronę mając nadzieję, że komuś się przyda. Warto także zajrzeć na tę stronkę. Pozdrawiam serdecznie Z Bogiem!!! ks. Janusz

WYDARZENIA PASCHALNE – chronologia

WYDARZENIA PASCHALNE – ciąg zdarzeń i sytuacji, rozpoczętych wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a zakończonych Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. W ich przedstawieniu używamy 2. pojęć: PASJA (męka i śmierć Chrystusa) i PASCHA (Zmartwychwstanie).

Główne osoby: Jezus Chrystus, NMP, Apostołowie {Piotr, Judasz, Jan}, Poncjusz Piłat {namiestnik rzymski}; tetrarcha (książę) Galilei Herod Antypas, Weronika, Szymon Cyrenejczyk, Barabasz, Annasz, Kajfasz, Maria Magdalena, Nikodem, Józef z Arymatei, Dyzmas {dobry łotr}, Sanhedryn, kohorta rzymska, kobiety – płaczki żałobne.

+ Jezus zapowiada swoją śmierć w Jerozolimie. Piotr próbuje Go od tego odwieść – zostaje nazwany „szatanem”.
+ Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy /NIEDZIELA PALMOWA/. Wjazd symbolizuje objęcie władzy królewskiej {palmy, wjazd główną bramą} i wypełnienie zapowiedzi mesjańskich Izajasza {osiołek}.
+ Po wjeździe Jezus nie spełnia oczekiwań tłumu – nie ogłasza się królem. Pozostaje „w cieniu” /W.PONIEDZIAŁEK-W.ŚRODA/. Mimo postawy Nikodema zapada decyzja (Sanhedryn) o fizycznej likwidacji Jezusa. Judasz podejmuje decyzję o zdradzie Jezusa.
+ Ostatnia Wieczerza {W.CZWARTEK} [Wieczernik – Jerozolima]. Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Wskazanie zdrajcy.
+ Zdrada Judasza {30 srebrników – W jednym ze źródeł znalazłem informację, że jest to suma około 30-40.000 dzisiejszych złotych}
+ Modlitwa Jezusa w Ogrojcu {problemy uczniów z czuwaniem – przestrach, narastające napięcie. Krwawy pot Jezusa}
+ Pojmanie Jezusa przez straż świątyni i żołnierzy rzymskich {reakcja uczniów – za wyjątkiem Piotra – paniczna ucieczka [w ten sposób de facto wszyscy Apostołowie – za wyjątkiem św. Jana – zdradzili Jezusa]}. Złamanie prawa żydowskiego {nie wolno dokonywać tego typu aktów w nocy} i rzymskiego {żołnierze mogli zostać użyci po wyrażonej zgodzie namiestnika}.
+ I sąd nad Jezusem – Jezus przed Annaszem {arcykapłan}
+ II sąd nad Jezusem – sąd Kajfasza {teść Annasza, poprzedni arcykapłan}
+ III sąd nad Jezusem – sąd przed Sanhedrynem: postawa Nikodema, uderzenie przez Malchusa, zaparcie się Piotra. Zapada wyrok śmierci – złamanie prawa żydowskiego: nie wolno było prowadzić żadnych procesów w nocy.
+ Jezus w ciemnicy – oczekiwanie za zatwierdzenie wyroku przez Poncjusza Piłata.
+ IV sąd nad Jezusem: Poncjusz Piłat {próba uniewinnienia – „Nie znajduję winy w tym człowieku…” — problem motywacji: Piłat nie uwierzył w Jezusa i nienawidził Żydów}
+ V sąd nad Jezusem: ponowne przesłuchanie Jezusa przez Piłata. Jezus odesłany do Heroda {tetrarcha Galilei} —- próba zrzucenia winy za wyrok.
+ VI sąd nad Jezusem – skazanie na karę ubiczowania (kara ta w prawie rzymskim eliminowała możliwość wydania wyroku śmierci).
+ Ubiczowanie (mała i wielka chłosta). Nałożenie korony cierniowej i berła.
+ VII sąd nad Jezusem – Piłat próbuje wykorzystać „paschalny przywilej łaski” – przywilej uwolnienia jednego ze skazańców z okazji święta Paschy. Przed ludem staje ubiczowany Jezus i Barabasz. Lud żąda uwolnienia Barabasza i skazania Jezusa.
+ VIII sąd nad Jezusem – Piłat nadal próbuje uniewinnić Jezusa. Ustępuje przed szantażem arcykapłanów o donosie do Rzymu. Podburzony tłum żąda ukrzyżowania: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Piłat wyraża na to zgodę umywając symbolicznie ręce. Wydanie rozkazu umieszczenia napisu nad skazańcem: „Jezus Nazarejczyk Król żydowski” (IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM) – jakby ostatnia „zemsta” na żydach. Arcykapłani bezskutecznie żądają zmiany napisu na: „Jezus Nazarejczyk – ten, który uważał się za króla żydowskiego”.
+ Rozpoczyna się droga krzyżowa (spór: czy Jezus niósł cały krzyż czy też tylko belkę poziomą?). Ważne momenty: trzy upadki Jezusa, spotkanie z Matką i płaczącymi niewiastami, Weronika i Szymon Cyrenejczyk.
+ Konanie i śmierć na krzyżu (istota śmierci krzyżowej). Potwierdzenie śmierci Jezusa przez przebicie boku – krew i woda (osierdzie).
+ Złożenie z grobie Józefa z Arymatei, zabezpieczonego pieczęcią namiestnika i strażą rzymską oraz żydowską.
+ Kwestia pustego grobu – Maria Magdalena pierwsza spotyka Zmartwychwstałego. Kłamstwo straży rzymskiej o wykradzeniu ciała przez uczniów i reakcja arcykapłanów.

1 Komentarz do “Chronologia wydarzeń paschalnych”

  1. doma napisał(a):

    cześć!!! xd

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>