Blog J.B.

Różaniec

RÓŻANIEC

*** Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Znany jest – jeśli chodzi o formę – od bardzo dawna w religiach Dalekiego Wschodu, w prawosławiu i oczywiście w katolicyźmie. Zwyczaj odmawiania różańców sięga czasów przed narodzeniem Chrystusa.

*** Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej duchowych róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.

*** W grobie św. Gertrudy z Nivelles (+ 658) znaleziono sznurek z nawleczonymi kulkami. Byłby to więc najstarszy chrześcijański znaleziony różaniec.

*** Najdawniejszy z zachowanych różańców pochodzi jednak dopiero z XIII w.

*** Różaniec w obecnej formie utrwalił się dopiero w XV w. dzięki dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Roche (van den Clip), który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską.

*** W XVI w. ustalono ostatecznie 15 tajemnic i podzielono je na 5 radosnych, 5 bolesnych i 5 chwalebnych.

*** Ważnym momentem w rozwoju i upowszechnieniu modlitwy różańcowej było ogłoszenie przez Piusa V święta Matki Bożej Różańcowej, po zwycięstwie w bitwie pod Lepanto 7 października 1571 r.

*** Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół.

*** W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego módl się za nami”.

*** W 2002 r. papież Jan Paweł II listem Rosarium Virginis Mariae dołączył do nich także czwartą część – tajemnice światła (chrzest Chrystusa, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia, przemienienie na górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii). Ogłosił także czas od X 2002 do X 2003 Rokiem Różańca Świętego i wezwał wszystkich wierzących do częstszej i bardziej gorliwej modlitwy różańcowej.

 

*** Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

  • Tajemnice radosne — poniedziałek i sobota
  • Tajemnice bolesne — wtorek i piątek
  • Tajemnice chwalebne — środa i niedziela
  • Tajemnice światła — czwartek

 

STRUKTURA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

  • Znak krzyża i wyznanie wiary (Wierzę w Boga…) [krzyżyk]
  • Ojcze nasz (1x)
  • Zdrowaś Maryjo (3x) [modlitwa o cnoty Boskie: wiarę, nadzieję i miłość]
  • Chwała Ojcu (1x)
  • O mój Jezu…
  • TAJEMNICA: Ojcze nasz (1x) – Zdrowaś Maryjo (10x) – Chwała Ojcu (1x) – O mój Jezu

TAJEMNICE I CZĘŚCI RÓŻAŃCA

Część radosna

— Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

— Nawiedzenie św. Elżbiety

— Narodzenie Pana Jezusa

— Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

— Znalezienie Jezusa w Świątyni

Część światła

— Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan

— Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

— Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

— Przemienienie Pańskie na górze Tabor

— Ustanowienie Eucharystii

Część bolesna

— Modlitwa Jezusa w Ogrojcu

— Biczowanie Jezusa

— Ukoronowanie cierniem Jezusa

— Droga krzyżowa Jezusa

— Ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu

Część chwalebna

— Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

— Wniebowstąpienie Chrystusa

— Zesłanie Ducha Świętego

— Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

— Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi