Blog J.B.

Coś o sakramentach

Wiem, że to trąci SADYZMEM, ale na emulację tegorocznej katechezy o sakramentach ułożyłem ten test. Odważnych zapraszam do konfrontacji z nim. Pozdrawiam serdecznie

SAKRAMENTY Grupa 1

Imię i nazwisko …………………………….…….…. Klasa ………

1. Sakrament to (dokończ) ……………………….……………………… …………………………….……………………………………….…..

2. Wymień sakramenty niepowtarzalne: ……………………………….. ………………………………………………………………………….

3. „Sakramenty żywych” to:

a. sakramenty udzielane od narodzin do śmierci

b. sakramenty wymagające stanu łaski uświęcającej

c. sakramenty bezpośrednio związane z „filarem życia Bożego” – chrztem św.

4. Wymień „sakramenty umarłych”: …………………………………….. ………………………………………………………………………….

5. Które sakramenty nazywamy „sakramentami inicjacji chrześcijańskiej”? …………………………………………………………..…….

6. Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia należą do grupy sakramentów:

a. w służbie komunii i posłania wiernych

b. sakramentów uzdrowienia

c. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego

7. Określ poniższe zdanie jako PRAWDA/FAŁSZ. W przypadku wyboru „Fałsz” podkreśl znalezione błędy: Chrzest został ustanowiony przez Jana Chrzciciela podczas chrztu Jezusa w rzece Jordan.

8. Szafarzem zwyczajnym Sakramentu Bierzmowania jest ……………..

9. Co to jest:

*** GROMNICA – ……………………………………………………

*** STUŁA – ………………………………………………………….

*** RYTUAŁ – ………………………………………………………..

10. Podaj inną [jedną] nazwę spowiedzi św.: …………………………….

11. Wymień 5 warunków sakramentu pokuty: …………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Wiatyk to: ……………………………………………………………

13. Kapłaństwo zostało ustanowione przez …………….………… , wraz z Sakramentem ……………..…………….. , podczas ……………..………..……………… w jerozolimskim …………………..…………………

14. Podczas udzielania Sakramentu Małżeństwa prezbiter pełni rolę (jaką?) …………………………………………………………………

15. Ślub konkordatowy to …………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Pełny udział we mszy św. wymaga od jej uczestników (czego?) ……. ………………………………………………………………………….

17. Liturgia słowa w dni powszednie składa się z (ilu?) ………. czytań.

18. Uzupełnij schemat przebiegu Eucharystii: …………………………… — LITURGIA SŁOWA — …………………………………………… — OBRZĘDY KOMUNII ŚW. — ……………………………………

19. Podczas sprawowania Eucharystii celebrujący ją kapłan wypowiada słowa samego Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Podaj 2 nazwy tego momentu mszy św.: …………………………………………………..

20. Słowa użyte podczas Podniesienia wypowiedział Jan Chrzciciel (kiedy?) podczas ………………………………………………………

21. Co kończy mszę św.? …………………………………………………

SAKRAMENTY Grupa 2

Imię i nazwisko …………………………….…….…. Klasa ………

1. Sakramenty św. są przeznaczone dla (kogo?) …………………………..…………………………………………………………………………

2. Wymień sakramenty powtarzalne: ……………………………………..……………………………………………………………………………

3. „Sakramenty umarłych” to:

a. sakramenty przyjmowane dla zgładzenia grzechów

b. sakramenty udzielane po stwierdzeniu „śmierci klinicznej”

c. sakramenty przyjmowane przed samą śmiercią

4. Wymień „sakramenty żywych”: ……………………………………….……………………………………………………………………………

5. Wymień sakramenty należące do grupy „sakramentów społecznych”: ……………………………………………………………………………

6. Pokuta i Namaszczenie Chorych należą do grupy sakramentów:

da. w służbie komunii i posłania wiernych

b. sakramentów uzdrowienia

c. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego

7. Określ poniższe zdanie jako PRAWDA/FAŁSZ. W przypadku wyboru „Fałsz” podkreśl znalezione błędy: Bierzmowanie to sakrament upamiętniający zesłanie Archanioła Gabriela na uczniów w Betlejem.

8. „Chrzest z wody” to …………………………………………………….

9. Co to jest:

*** KRZYŻMO – …………………………………………..…………..

*** KONFESJONAŁ – …………………………………………………

*** PASCHAŁ – ………………………………………………………..

10. Podaj inną [jedną] nazwę sakramentu pojednania: ……………..……..

11. Wymień 5 warunków sakramentu ważnej spowiedzi św.: ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. …………………………..…… oraz świadomość istoty sakramentu to warunek godnego przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych

13. Eucharystia została ustanowiona wraz z sakramentem …………..………. podczas ……………………………..………………. w jerozolimskim ………………………………………………………………………….

14. Kto udziela Sakramentu Małżeństwa? ………………………………..

15. Konkubinat to …………………………………………………………

16. Który moment Eucharystii stanowi „punkt graniczny” pełnego w niej udziału? ……………………………………………………………….

17. Liturgia słowa w niedziele i święta nakazane składa się z ……. czytań.

18. Uzupełnij schemat przebiegu Eucharystii (części główne): OBRZĘDY WSTĘPNE — ……………………… — LITURGIA EUCHARYSTII — …………………………………… — OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA.

19. Podaj jedną nazwę najważniejszego momentu mszy św.: ……………. ………………………………………………………………………….

20. Słowa użyte podczas Podniesienia wypowiedział (kto?) ……………………………………….………. podczas chrztu Jezusa w rzece Jordan.

21. Co rozpoczyna mszę św.? …………………………………………….

ŻYCZĘ POWODZENIA   ks. Janusz

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>