Blog J.B.

Modlitwa

[LINK DO MATERIAŁU W WERSJI PDF].

Temat: Modlitwa – definicja, istota, rodzaje.

Cele:

 • Dowiesz się czym jest modlitwa i jakie są jej rodzaje

 

Wstęp

Aby życie mogło trwać trzeba oddychać i się żywić, aby życie duchowe mogło się rozwijać trzeba się modlić. Czym jest modlitwa? Jakie mamy jej rodzaje? Czemu ona służy?

Rozwinięcie

Czym jest modlitwa?

Modlitwa to:

 • Wzniesienie serca ku Bogu, prośba o godziwe dobro
 • Dar Boga wobec człowieka, który może zwracać się do Niego w każdej potrzebie
 • Świadome przebywanie w obecności Boga
 • Odpowiedzią człowieka na miłość Boga do niego

Zapisz do zeszytu

Modlitwa to pokorne wzniesienie serca ku Bogu, przebywanie w Jego obecności i odpowiedź na Jego miłość.

Złota myśl z Pisma św.

Modlicie się, a nie otrzymujecie,
bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Jk 4,3

Cechy „dobrej” modlitwy

 • Świadomość obecności Boga
 • Zgoda na Jego wolę
 • Pokorna postawa wobec Boga
 • Wytrwałość i systematyczność
 • Powiązanie ze swoim życiem codziennym
 • Wiara i odwaga by prosić o rzeczy wielkie(!)

Zapisz do zeszytu

Cechy „dobrej” modlitwy to: świadomość obecności Boga, poddanie się Jego woli, pokora, wytrwałość, wiara i odwaga.

Złota myśl z Pisma św.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie

Mt 6,7

Jak mamy się modlić?

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Mt 6,9-13

Zapisz do zeszytu

Najlepszym przykładem „dobrej” modlitwy jest „Ojcze nasz”.

Złota myśl z Pisma św.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (…) Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Mt 7,7-11

Zapisz do zeszytu

Wiara w spełnienie się modlitwy jest kluczowa: ten, kto wierzy modli się i prosi
o wiele, kto nie wierzy ten się nie modli.

Złota myśl z Pisma św.

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Mt 7,21

Zapisz do zeszytu

Modlitwa nie może być tylko czczym gadaniem, ale ma zmieniać nasze życie, tak by podobało się Bogu.

 

RODZAJE MODLITWY

Przypomnienie

Modlitwa to pokorne wzniesienie serca ku Bogu, przebywanie w Jego obecności i odpowiedź na Jego miłość.

Podstawowe rodzaje modlitwy

 • Słowna
 • Myślna
 • Spontaniczna
 • Gotowymi tekstami
 • Liturgiczna
 • Uwielbienia
 • Prośby
 • Wstawiennicza
 • Przebłagania
 • Indywidualna i wspólnotowa
 • Zapisz do zeszytu

Podział modlitwy ze względu na „treść” modlitwy:

 • Prośby (gdy prosimy o coś)
 • Przebłagania (gdy przepraszamy)
 • Wstawiennicza (gdy prosimy w intencji innych)
 • Dziękczynienia (gdy dziękujemy)
 • Uwielbienia (gdy chwalimy Boga)
 • Zapisz do zeszytu

Podział ze względu na sposób modlitwy

 • Indywidualna (gdy modlimy się sami)
 • Wspólnotowa (gdy modlimy się z innymi)
 • Myślna (gdy nie wypowiadamy głośno słów)
 • Słowna (gdy modlimy się słowami): spontaniczna, gotowymi tekstami, dar języków (glosolalia)

Zapisz do zeszytu

Podział ze względu na to „czym” się modlimy

 • liturgiczna (gdy modlimy się w czasie Eucharystii)
 • biblijna (gdy modlimy się korzystając z Biblii)
 • rozważania (gdy nie zastanawiamy się nad wydarzeniami z życia Jezusa)
 • sakramentalna (gdy modlimy się w czasie sakramentu)

 

Miejsce i czas modlitwy

Aby skutecznie się modlić trzeba, by modlitwa była:

 • Wytrwała
 • Systematyczna
 • Otwarta na Bożą wolę

Sprzyja temu ustalenie stałego czasu na modlitwę oraz dobranie odpowiedniego miejsca zapewniającego spokój i ciszę.

 

Postawy w czasie modlitwy

Jaką postawę przyjąć w trakcie modlitwy?

Najbardziej właściwe wydają się postawy stojąca, klęcząca lub siedząca.

 • Stojąca postawa wyraża szacunek jaki mamy wobec Boga oraz gotowość do działania.
 • Postawa klęcząca wyraża nasze oddanie Bogu oraz pokorę w relacji do Niego.
 • Postawa siedząca najbardziej nadaje się na modlitwę wymagającą długiej uwagi i skupienia.
 • Postawy w czasie modlitwy (cd)

Mimo to ważne by była ona na tyle wygodna by nas nie rozpraszała i drażniła, z drugiej strony wyrażała nasz szacunek wobec Boga(!).

Ważne także jest nasze odcięcie się od bodźców rozpraszających naszą uwagę (dźwięków, osób, itp.).

Zapisz do zeszytu

W czasie modlitwy możemy przyjąć różne postawy (stojącą, klęczącą lub siedzącą) jest to uzależnione od miejsca oraz naszego zdrowia i możliwości.

Zawsze jednak nasza postawa powinna wyrażać nasz szacunek do Boga(!).

 

Różne problemy z modlitwą

Najczęstszymi „problemami” z modlitwą są:

 • Brak świadomości Bożej obecności (brak wiary)
 • Brak podporządkowania się woli Boga (brak ufności)
 • Brak systematyczności (brak miłości wobec Boga)
 • Rozproszenia (brak skupienia)
 • Trwanie w grzechu ciężkim (brak nadziei)
 • Zapisz do zeszytu

W trakcie praktykowania modlitwy najczęściej pojawiające się problemy to: brak wiary, ufności, miłości wobec Boga, skupienia oraz brak nadziei.

Może im zaradzić tylko wytrwałe dążenie do spotkania z Bogiem. Modlitwa jest przecież darem od Pana Boga i trzeba o niego prosić!

 

Zakończenie

Modlitwa to oddech duszy, każdy kto chce żyć potrzebuje oddychać. Jest to dar od Boga, który udzielając go oczekuje od nas wierności i wytrwałości oraz gotowości na Jego wolę. Spełniając te warunki możemy oczekiwać, że będzie to modlitwa podobająca się Bogu a przez to skuteczna(!).

Warto dać Bogu chwilę ze swego dnia by wziąć udział w Jego wieczności.

 

Tekst źródłowy: http://www.katecheza.papierolot.com/?page=article&id=335

 

Zapraszam także do obejrzenia katechezy: https://www.youtube.com/watch?v=RRXb7xZBXZ4