Blog J.B.

Archiwum dla maj, 2017

„Być świadkiem Chrystusa” Góra 22.05.2017 roku

Autor: admin o 23. maja 2017

Opisane niżej spotkanie rocznikowe zostało także udokumentowane zdjęciowo. Zainteresowanych zapraszam do GALERII ZDJĘĆ.

29 lat temu, 21 maja 1988 roku, 56-osobowa grupa diakonów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu przyjęła z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza święcenia prezbiteratu. Obecnie pracują oni na terenie trzech diecezji: legnickiej, wrocławskiej i świdnickiej. Mimo odległości nadal bardzo ważnymi dla tej grupy są jubileusze święceń (nawet te nie okrągłe) i związane z tym spotkania rokowe.

W tym roku 29. rocznicę rozpoczęcia posługi kapłańskiej przeżyliśmy w parafii pw. św. Faustyny w Górze, przyjęci gościnnie przez naszego kolegę kursowego, dziekana dekanatu Góra-zachód, ks. prałata Arkadiusza Wysokińskiego oraz jego gościnnych Parafian.

Centrum obchodów i spotkania stała się oczywiście uroczysta Eucharystia, sprawowana przez 20-osobową grupę prezbiterów rocznika 1988, pod przewodnictwem ks.  prałata Marka Babuśki, w asyście Gospodarza oraz ks. prałata Dominika Drapiewskiego. Stała się ona okazją do wspólnotowego dziękczynienia za 29 lat naszego posługiwania oraz wspomnienia o naszym zmarłym koledze, ks. Krzysztofie Bojko.

Homilię wygłosił proboszcz parafii Świętej Rodziny w Wałbrzychu, ks. Mirosław Krasnowski.  Nawiązując do wstępu ks. Marka Babuśki homileta podkreślił wielką rangę tego sakramentu, będącego szczególnym wezwaniem do dawania świadectwa. „Wielkie łaski, nienależne nam z racji ludzkiej słabości i ułomności – dar odpuszczania win w sakramencie pojednania, szafowanie innymi sakramentami i przede wszystkim celebracja tajemnicy Chrystusa Eucharystycznego – to wezwanie do ciągłego, codziennego dawania świadectwa o bliskości naszego życia i posługi z Chrystusem. /…/ To jest właśnie wyzwanie stojące przed nami – być autentycznymi i czytelnymi dla innych ŚWIADKAMI CHRYSTUSA”.

Doniosłość uroczystości podkreśliła wspólnotowość sprawowania liturgii (o której wymiar liturgiczny zadbał wikariusz parafii, ks.  Krzysztof Tomczyk) oraz pamięć o Jubilatach ze strony osób świeckich, które – po komunii św. – złożyły wszystkim prezbiterom rocznika najserdeczniejsze życzenia, dodając do nich symboliczne kwiaty. Odsłonę liturgiczną zakończyło uroczyste błogosławieństwo i pamiątkowe zdjęcie grupowe.

Nie zabrakło oczywiście czasu na spotkanie nieoficjalne, które stało się okazją do wspomnień, ale także poznawania problemów i radości codziennego posługiwania. Towarzyszyła temu spontaniczna i swobodna atmosfera, w której nie brakowało zarówno poważnych rozmów, jak i humoru.

Uczestnicy dziękują gościnnym Gospodarzom i oczywiście już oczekują na kolejne spotkanie.

Napisany w moja praca | Brak komentarzy »