Blog J.B.

Archiwum dla maj, 2020

Zesłanie Ducha Świętego

Autor: admin o 30. maja 2020

Napisany w liturgia | Brak komentarzy »

W Dniu Święta Mamy

Autor: admin o 23. maja 2020

Napisany w moja praca | Brak komentarzy »

Grzech pierworodny

Autor: admin o 19. maja 2020

GRZECH PIERWORODNY

CHARAKTERYSTYKA

 • Grzech popełniony przez Adama i Ewę – biblijnych pierwszych rodziców.
 • Mimo braku powtórzenia przechodzi on na każdego człowieka [niezawiniony stan braku łaski uświęcającej, w jakim rodzi się każdy człowiek z powodu nieposłuszeństwa Adama i Ewy].
 • Jest grzechem dziedziczonym [nie jest więc grzechem w znaczeniu ścisłym. Grzech bowiem zawsze jest wolną i dobrowolną decyzją, jest wyraźnym i wolnym opowiedzeniem się po stronie zła, jest wyborem zła]. „Dlatego grzech pierworodny jest nazywany „grzechem” w sposób analogiczny; jest grzechem „zaciągniętym”, a nie „popełnionym”, jest stanem, a nie aktem.” (KKK 404)
 • Oprócz Chrystusa i Niepokalanie Poczętej Maryi wszyscy bez wyjątku ludzie, od momentu swojego zaistnienia, zostali dotknięci zmazą grzechu pierworodnego. W duszy Jezusa i Maryi nigdy nie było grzechu pierworodnego. Nie było Im jednak zaoszczędzone inne bolesne następstwo grzechu Adama: cierpienie.
 • Co do winy i kary gładzi go sakrament Chrztu Świętego – mimo tego pozostaje „skaza” [polegająca na zdolności, a nawet upodobaniu czynienia szeroko pojętego zła].

 

ISTOTA

 • Pycha [„Będziecie równi Bogu”] i nieposłuszeństwo [jedyny zakaz w raju – zakaz spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła — Łamiąc ten zakaz, Adam i Ewa pokazali, że chcą wziąć sprawy w swoje ręce i sami ustalać normy dobra i zła. Tym samym odrzucili autorytet moralny Boga.]

 

SKUTKI

BEZPOŚREDNIE (dla pierwszych rodziców)

 • Głównym następstwem ich nieposłuszeństwa było zniszczenie swojej świętości i sprawiedliwości pierwotnej, czyli wszystkich darów nadprzyrodzonych i pozaprzyrodzonych, otrzymanych od Boga oraz wygnanie z raju.
 • Zerwanie przyjaźni ze Stwórcą, oddalenie się od Niego [Pierwsi rodzice zniszczyli w sobie łaskę uświęcającą, czyli życie Boże udzielone przez Stwórcę swoim stworzeniom. To oddaliło ich od Boga. Obrazowo zostało to ukazane w Księdze Rodzaju jako opuszczenie ogrodu-raju, w którym można było żyć w bliskości Boga, gdyż On przechadzał się tam, „w porze kiedy był powiew wiatru” (por. Rdz 3,8)].
 • Utrata pierwotnej świętości i sprawiedliwości.
 • Cierpienie, śmierć, konieczność pracy.
 • Poddanie skutkom grzechu – w tym nienawiści [Kain i Abel].

 

DALSZE (dla całej ludzkości)

 • Wszyscy ludzie rodzą się z grzechem pierworodnym i są pozbawieni darów pozaprzyrodzonych, zwanych też pozanaturalnymi, które posiadali pierwsi rodzice.
 • Stan braku największego nadprzyrodzonego daru, łaski uświęcającej – w jakim bez własnej winy przychodzi na ten świat każdy człowiek – nazywa się dziedziczonym grzechem pierworodnym [Ten brak równoznaczny jest z brakiem jedności z Bogiem i z nieobecnością życia Bożego w duszy człowieka].
 • Podleganie cierpieniu, śmierci, pożądliwości i różnym formom niewiedzy.
 • Konieczność pracy.
 • Ze względu na osłabienie ludzkiej natury i jej skłonność do zła musimy prowadzić ustawiczną walkę duchową

 

Napisany w szkoła | Brak komentarzy »

Nasza majowa modlitwa

Autor: admin o 10. maja 2020

Napisany w liturgia | Brak komentarzy »

Wizytówka parafii

Autor: admin o 2. maja 2020

Napisany w moja praca | Brak komentarzy »