Blog J.B.

Test 2010: Adwent-Wielki Post, rok kościelny

TEST WIEDZY RELIGIJNEJ – ROK KOŚCIELNY        Grupa 1

Nazwisko i imię …………………………………………… Klasa …… Ocena…….

test-a

2. [Czytanie ze zrozumieniem] Znajdź i podkreśl błędy w tekście:
Rok kościelny to wspomnienie zbawczego Wcielenia Jezusa Chrystusa, zapoczątkowanego Sylwestrem roku kalendarzowego.
3.Uzupełnij zdanie: Świętem rozpoczynającym obchód roku liturgicznego jest ………………………………
4. Fioletowy kolor szat liturgicznych używany jest w liturgicznym okresie …………………………………
5. Najważniejszym wydarzeniem roku kościelnego jest …. …………………………………………………………..

***********************************

6. Dokończ zdanie: Adwent jest czasem …………….. oczekiwania na przeżycie Tajemnicy Wcielenia.
7. Oceń zdanie [podkreśl]: PRAWDA // FAŁSZ. Jeśli zdecydowałaś się/zdecydowałeś się na odpowiedź FAŁSZ, podkreśl błędy:
Adwent to okres nazwany w Prawie Kościoła czasem zakazanym, w którym obowiązuje nas post.
8. Symbole adwentowe: Co to jest i co symbolizuje Roratka? …………………………………………………………….
9. Okres Bożego Narodzenia liturgicznie kończy (jakie święto?) ……………………………………………………
10. Wcielenie Syna Człowieczego miało miejsce w miejscowości …………………………………………………..
11. Oceń zdanie [podkreśl]: PRAWDA // FAŁSZ. Jeśli zdecydowałaś się/zdecydowałeś się na odpowiedź FAŁSZ, podkreśl błędy:
Narodzenie Chrystusa miało miejsce w Nazarecie, za panowania Heroda Wielkiego. Pierwszymi, którzy usłyszeli Dobrą Nowinę o rozpoczęciu Paschy Chrystusa byli Trzej Królowie.
12. Napisz pełny tytuł jednej z kolęd ………………………………………………………………………………………………………

**********************************************************************
13. Znajdź i podkreśl błędy umieszczone w zdaniu: Środa Popielcowa to dzień kończący Karnawał. Istotą przeżywania tego dnia jest post ścisły ilościowy.
14. Jedno z przykazań kościelnych dotyczy sposobu przeżycia Środy Popielcowej. Napisz pełną jego treść: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Oceń zdanie [podkreśl]: PRAWDA // FAŁSZ. Jeśli zdecydowałaś się/zdecydowałeś się na odpowiedź FAŁSZ, podkreśl błędy: Wielki Post to czas przygotowania do przeżycia Tajemnicy Paschy Chrystusa. Nazywany jest w prawie Kościoła „czasem zakazanym”, w którym Kościół zachęca nas do ascezy i pokuty – w tym czasie wolno bawić się tylko w niedziele.
16. Podaj nazwę jednego z nabożeństw wielkopostnych: ………………………………………………………………………………
17. Wielki Post kończy się (kiedy?) ……………………………………………………………………………………………………
18. Miastem, w którym odbyły się wydarzenia paschalne było …………………………………………………………

************************************

TEST WIEDZY RELIGIJNEJ – ROK KOŚCIELNY Grupa 2

Nazwisko i imię ……………………………………………   Klasa ……..   Ocena……..

test-b

2. [Czytanie ze zrozumieniem] Znajdź i podkreśl błędy w tekście:
Rok liturgiczny to przeżywanie Paschy Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Maryi, w ciągu roku kalendarzowego
3.Uzupełnij zdanie: Uroczystością kończącą obchód roku kościelnego jest …………………………………….
4. Biały, złoty lub srebrny kolor szat liturgicznych używany jest podczas obchodu okresu ………..
5. Najważniejszym wydarzeniem roku kościelnego jest ………………………………………………………………
***********************************

6. Dokończ zdanie: Adwent kieruje naszą uwagę ku oczekiwaniu ponownego przyjścia Chrystusa podczas powtórnej ……………………………………………………………………… na końcu czasów.
7. Oceń zdanie [podkreśl]: PRAWDA // FAŁSZ. Jeśli zdecydowałaś się/zdecydowałeś się na odpowiedź FAŁSZ, podkreśl błędy:
Adwent jest czasem pokuty, w którym obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
8. Symbole adwentowe: Co symbolizuje wieniec adwentowy? ……………………………………………………………
9. Liturgiczny okres Bożego Narodzenia rozpoczyna (jakie święto?) ……………………………………………….
10. Okres Bożego Narodzenia zwyczajowo kończy uroczystość ……………………………………………………….
11. Oceń zdanie [podkreśl]: PRAWDA // FAŁSZ. Jeśli zdecydowałaś się/zdecydowałeś się na odpowiedź FAŁSZ, podkreśl błędy:
Boże Narodzenie, które miało miejsce w Betlejem za panowania namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata i żydowskiego króla Heroda Antypasa. Trzej Królowie zostali skierowani do Betlejem przez gwiazdę.
12. Napisz pełny tytuł jednej z kolęd .……………………………………………………………………………………………………….

****************************************************

13. Znajdź i podkreśl błędy umieszczone w zdaniu: Środa Popielcowa to kościelne ostatki, rozpoczynające czas Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły jakościowy.
14. Jedno z przykazań kościelnych dotyczy sposobu przeżycia Środy Popielcowej. Napisz pełną jego treść: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Oceń zdanie [podkreśl]: PRAWDA // FAŁSZ. Jeśli zdecydowałaś się/zdecydowałeś się na odpowiedź FAŁSZ, podkreśl błędy: Wielki Post przygotowuje nas do przeżycia Tajemnicy Groty Betlejemskiej. Jest to czas pokuty, w którym Kościół zachęca do podjęcia praktyk pokutnych – nie spożywania pokarmów mięsnych i rezygnacji z udziału w zabawach hucznych.
16. Podaj nazwę jednego z nabożeństw wielkopostnych: ……………………………………………………………………………
17. Najważniejsze wydarzenia paschalne przeżywamy podczas (czego?) ………………………………………….
18. Miastem, w którym odbyły się wydarzenia paschalne było …………………………………………………………

***************************************

Zasady oceniania:

celujący ……………….. 9-10 pkt

bardzo dobry ………… 7-8 pkt

dobry …………………… 5-6 pkt

dostateczny ……………. 3-4 pkt

dopuszczający ………… 2 pkt

niedostateczny ………… 0-1 pkt


Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>