Blog J.B.

Wielki Tydzień

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE     (Liturgia i wydarzenia)

 

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betanii do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św., odczytanie Męki Pańskiej i poświęcenie palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku, mówi o dwóch mszach św. w Wielki Czwartek. Dwie msze św. w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych. Rano biskup koncelebruje, razem ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji uroczystą mszę św. z poświęceniem Krzyżma (oliwa zmieszana z balsamem, używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju chorych.

We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu odprawić tylko jedną mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją „Mszą Wieczerzy Pańskiej”. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień – Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.

Wielki Piątek

W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu, Pańskiego. Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień, wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie, pamiętają, że jest tam obecny pod osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.

Wielka Sobota

W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie: chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła się w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów, Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.

Wigilia Paschalna

Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się przejście że śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Cała dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia, pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania ” całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

Niedziela Wielkanocna

Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli mszą św. Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy.

 

Dzień Wydarzenie Liturgia
WIELKI TYDZIEŃ NIEDZIELA PALMOWA

 

Wjazd Jezusa

do Jerozolimy (wypełnienie zapowiedzi mesjańskich)

Msza św. z poświęceniem palm         i odczytaniem Męki Pańskiej
WIELKI PONIEDZIAŁEK

– WIELKA ŚRODA

Pobyt Jezusa

w Jerozolimie (w „ukryciu”)

————————
TRIDUUM PASCHALNE WIELKI CZWARTEK Ostatnia Wieczerza – pojmanie Jezusa – osądzenie przez arcyka-płanów i Sanhedryn – oczekiwanie w ciemnicy Poranna msza św. Krzyżma (Katedra); wieczorna msza św. Wieczerzy Pańskiej

zakończona czuwaniem

przy Ciemnicy.

WIELKI PIĄTEK

 

Dzień postu i wstrzemięźliwości.

Męka i śmierć Pana Jezusa – złożenie w grobie JEDYNY DZIEŃ, W KTÓRYM NIE SPRAWUJE SIĘ EUCHARYSTII !!! Liturgia: popołudniowa Droga Krzyżowa (15:00 – godzina śmierci); wieczorna liturgia: czytanie Męki Pańskiej; adoracja krzyża; komunia św. i adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
WIELKA SOBOTA Czas przebywania ciała Pana Jezusa w grobie Do wieczora: poświęcenie pokarmów i adoracja przy Bożym Grobie.

CENTRUM LITURGII JEST NOCNA MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ wprowadzająca nas w czas Wielkanocy: poświęcenie ognia i paschału; liturgia światła; Orędzie Paschalne; liturgia chrzcielna.