Blog J.B.

Wielki Post

WIELKI POST

 

 • W prawie Kościoła (5 przykazań kościelnych) określany jest mianem „czasu pokuty” (dawniej „czas zakazany”) – okres ten jest czasem nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny.
 • Wielki Post trwa od Środy Popielcowej do mszy św. Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek) wyłącznie. Liturgia rzymska nazywa ten okres Większość ludzi myśli, że trwa on 40 dni. Jednak kiedy dokładnie się policzy wszystkie dni okresu wielkopostnego to daje sumę 44 dni, a 40 dzień przypada na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, podczas której gromadzimy się aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego Trzeba pamiętać, że liczba 40 jest rozumiana w sensie symbolicznym, a nie ściśle matematycznym.
 • Liczba 40 jest zarezerwowana w Piśmie Świętym dla dzieł oczyszczenia i przygotowania. Właśnie taki jest cel Wielkiego Postu; oczyszczenie z grzechów i przygotowanie do przeżycia największej tajemnicy naszego zbawienia:  śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przez które Jezus nas odkupił.
 • W czasie tym jesteśmy zobowiązani w sumieniu do powstrzymania się od udziału w zabawach i podejmowania dzieł pokuty.
 • W Wielkim Poście używa się ornatu koloru fioletowego, symbolizującego żałobę, pokutę, skruchę, pokorę, umartwienie, nastrój oczekiwania wypełniony modlitwą. W IV Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Laetare, podczas liturgii używany jest ornat koloru różowego, który symbolizuje radość.
 • Nabożeństwa okresowe: Droga Krzyżowa (piątek) i Gorzkie Żale (niedziela).
 • Nim jednak nastąpiło wydanie Jezusa na krzyż, a potem zmartwychwstanie trzeciego dnia, przez trzy lata wędrował Jezus przez miasta oraz wsie izraelskie i głosił wypełnienie się czasu i nadejście Królestwa Bożego (Mk 1, 15). Tak, czasy ostateczne już nadeszły — wraz z przyjściem Jezusa na świat. Do swojej misji Jezus z Nazaretu przygotowywał się na pustyni. Wielki Post to właśnie taki czas pustyni, czas odczucia pewnego braku, przygotowania siebie na wędrowanie z Dobrą Nowiną oraz – czas… prochu. Ten brak jest potrzebny, aby otworzyć się na Tego, który może wypełnić ten brak. A jeśli On tego dokona, człowiek zobaczy całe swoje życie w nowym świetle. „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu” (św. Augustyn).
 • Okres pokuty – czas na to, by poprosić Pana Boga o łaskę… zmiany sposobu myślenia. Greckie słowo „metanoia”, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym na określenia nawrócenia, znaczy: „zmiana sposobu myślenia”. Gdy Bóg udzieli nam siły na rozpoczęcie i kontynuowanie tego procesu, to odkryjemy z czasem, że prawdziwy Bóg jest zawsze z nami i obok nas. Bóg chrześcijan nie zapewnia bezpiecznego omijania z daleka wszystkich trudów i krzyży życia, ale zapewnia nas o tym, że w każdej sytuacji i wydarzeniu jest z człowiekiem. Bogu nie są obce ludzkie doświadczenia — Jezus przeszedł wiele na tej ziemi: od narodzin w żłobie po egzekucję na krzyżu. Jeśli człowiek, poszcząc, solidaryzuje się z pracującym i cierpiącym Jezusem to dlatego, że On pierwszy solidaryzuje się z człowiekiem.

Symbolika liczby 40

 • 40 dni postu Jezusa na pustyni (Mt 4,2);
 • 40 lat wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej;
 • 40 dni i nocy potopu (Rdz 7,17);
 • 40 dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj;
 • 40 dni oblężenia obozów izraelskich przez Goliata (zwycięstwo Dawida);
 • 40 dni wędrówki Eliasza do Bożej Góry Horeb;
 • 40 dni dane mieszkańcom Niniwy na nawrócenie — jak zapowiedział im Jonasz;
 • Do tego dodajmy jeszcze 40 dni, jakie upłynęły pomiędzy Zmartwychwstaniem Jezusa a Jego Wniebowstąpieniem.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • we mszy św. zamiast Alleluja śpiewa się aklamację Chwała Tobie, Królu wieków, albo Chwała Tobie, Słowo Boże,
 • w niedziele okresu Wielkiego Postu nie śpiewa się, ani nie recytuje hymnu Chwała na wysokości Bogu,
 • nie przyozdabia się ołtarza kwiatami,
 • gra na instrumentach muzycznych tylko dla podtrzymania śpiewu. Zabrania się gry solowej na organach z wyjątkiem IV Niedzieli Wielkiego Postu, świąt i uroczystości.
 • Gorzkie żale odprawia się w szatach koloru białego lub czerwonego, natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej w szatach liturgicznych koloru fioletowego lub czerwonego.