Blog J.B.

Święta i okres Bożego Narodzenia

Charakterystyka okresu

*** Czas trwania: od pierwszych Nieszporów Narodzenia Pańskiego i trwa do niedzieli po Objawieniu Pańskim (6 stycznia) – niedzieli Chrztu Pańskiego (obchód liturgiczny). Zwyczajowo trwa dłużej – do uroczystości MB Gromnicznej.

*** Kolor szat liturgicznych: biały (złoty) – znak wspaniałego Światła, które z nieba zstąpiło na ziemię.

*** Ważne obchody okresu:

Uroczystość Bożego Narodzenia jest to pamiątka historycznych narodzin Jezusa w grocie betlejemskiej. W tym dniu podczas Credo na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem…” wszyscy przyklękają.

Boże Narodzenie posiada oktawę. Drugi dzień świąt poświęcony jest św. Szczepanowi – diakonowi. Trzeci dzień oktawy (27 grudnia) poświęcony jest św. Janowi Ewangeliście. W dniu tym święci się wino. Czwarty dzień oktawy to święto Młodzianków czyli dzieci z Betlejem i okolicy, które zgładził Herod.

W najbliższą niedzielę po uroczystości Bożego Narodzenia przypada uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Na zakończenie roku cywilnego odprawia się w kościołach uroczyste nabożeństwo jako dziękczynienie za miniony rok. W tym dniu wspominamy św. Sylwestra – papieża. Ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia przypada 1 stycznia. Jest to uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi.

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), zwane inaczej świętem Trzech Króli. W starożytności w był to dzień poświęcony bogu słońcu. W tym dniu poświęca się kredę [którą wypisuje się na drzwiach mieszkań inicjały imion Trzech Króli (K + M + B) i rok bieżący], mirrę i kadzidło. Okres Bożego Narodzenia kończy święto Chrztu Pańskiego obchodzone w niedzielę po dniu 6 stycznia.