Blog J.B.

Kościół Jezusa Chrystusa

Wersję PDF poniższego materiału można znaleźć pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1v_7HMW8uA_jj56pwtXB3yM8i7lq2dum6/view?usp=sharing

 

Kościół” – wspólnota ludzi wierzących

kościół” – budynek sakralny, świątynia

 

Podstawowe informacje o Kościele:

*** Nazwa pierwotna: Chrześcijaństwo

*** Pierwsza stolica: Jerozolima [w jej pobliżu lub w niej samej dokonały się najważniejsze wydarzenia związane z misją Chrystusa: narodzenie, ofiarowanie, Ostatnia Wieczerza, pojmanie i osąd, męka i śmierć, Zmartwychwstanie, zesłanie Ducha św.]

*** Założyciel: Jezus Chrystus

*** Moment założenia: Zesłanie Ducha Świętego

 

Cechy Kościoła według „Credo” mszalnego – „Wierzę w jednego Boga…”:

*** JEDEN – pierwotnie Kościół Chrześcijański był jedną wspólnotą. Podziały narodziły się z ludzkiej ułomności

*** ŚWIĘTY – „świętość” jest tu przymiotem obecnego w nim Boga, nie zaś tworzących go ludzi.

*** POWSZECHNY – prawda o Chrystusie jest powszechnie dostępna.

*** APOSTOLSKI – podstawą, fundamentem Kościoła stała się pierwotna wspólnota apostolska.