Blog J.B.

HISTORYCZNE REALIA NARODZENIA JEZUSA

*** Miejsce wydarzeń – Palestyna (wówczas prowincja Cesarstwa Rzymskiego, okupowana przez legiony rzymskie)

*** Władcy narodów:

— Izrael – król Herod Wielki, ostatni król żydowski (jego syn był już tylko tetrarchą – księciem)

— Cesarstwo Rzymskie – cesarz Oktawian August

— namiestnik rzymski – Kwiryniusz

*** Miejsce zamieszkania Świętej Rodziny – Nazaret. Miejsce narodzin Jezusa – Betlejem. Powód długiej i ciężkiej wędrówki – nakazany przez Rzymian spis ludności.

*** Kwestia ustalenia roku narodzin – najprawdopodobniej wkradł się błąd (historycy skłaniają się ku przeniesieniu daty narodzin na 8 r.p.n.e.).

***  Historyczne miejsce narodzin Jezusa – grota skalna w pobliżu Betlejem.

***  Główni bohaterowie wydarzeń:

— Święta Rodzina: Jezus, Maryja, Józef

— pasterze (przebudzeni o północy przez anioła)

— Trzej Królowie (Mędrcy ze Wschodu, Magowie): Kacper, Melchior, Baltazar.

— oponenci Jezusa: Herod Wielki, arcykapłani i uczeni w Piśmie, kohorta rzymska (rzeź niewiniątek)

***  Kolejność wydarzeń:

— zwiastowanie NMP, że zostanie Matką Syna Człowieczego (Nazaret)

— nawiedzenie św. Elżbiety

— wędrówka Trzech Królów za Gwiazdą Betlejemską

— wędrówka Świętej Rodziny z Nazaretu do Betlejem

— spotkanie 3 Królów z Herodem w Jerozolimie (próbuje z nich uczynić agentów i prowokatorów – mają wrócić i poinformować, gdzie znajduje się Dziecko)

— narodzenie Jezusa

— przybycie do groty pasterzy

— przybycie do groty 3 Króli z darami (złoto, kadzidło i mirra)

— sen Józefa – ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

— rzeź niemowląt w Betlejem (skutek dalszy: obłąkanie Heroda)