Blog J.B.

Triduum Paschalne

WYDARZENIA I LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

 

WIELKI CZWARTEK

 • Pamiątka Ostatniej Wieczerzy {jerozolimski Wieczernik}- ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
 • Liturgię dnia rozpoczyna poranna Msza św. Krzyżma, podczas której zostają poświęcone oleje używane podczas udzielania Chrztu Świętego i Namaszczenia Chorych oraz Święceń Kapłańskich i Bierzmowania. Podczas tej mszy św. zgromadzone Prezbiterium odnawia przyrzeczenia kapłańskie.
 • Centrum parafialnych obchodów dnia jest popołudniowa msza św. Wieczerzy Pańskiej, którą kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy [pamiątka pobytu Jezusa w „areszcie” po osądzeniu przez Sanhedryn, a przed sądowym przewodem Piłata].

 

WIELKI PIĄTEK

 • Dzień upamiętniający Mękę i Śmierć Chrystusa. Jest jedynym dniem w roku kościelnym, kiedy w żadnej świątyni nie sprawuje się Eucharystii.
 • W tym dniu obowiązuje nas post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • Wieczorna liturgia wielkopiątkowa składa się z 3 części: rozważania Męki Pańskiej, adoracji krzyża i komunii św. Obrzędy kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Jezusa w grobie. W tym dniu ołtarz zostaje pozbawiony wszelkich ozdób.

 

WIELKA SOBOTA

 • Wspomnienie czasu przebywania Jezusa w grobie.
 • Liturgia Wielkiej Soboty ogranicza się do adoracji Jezusa w grobie i obrzędu poświęcenia pokarmów.

 

WIGILIA PASCHALNA

 • Pascha – starotestamentalna nocna uczta plemion żydowskich, poprzedzająca ich wyjście z Egiptu [„uczta wyzwolenia”]; w szerszym znaczeniu – wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci [Zmartwychwstanie Chrystusa].
 • Najważniejsza celebracja roku kościelnego wprowadzająca w obchód tajemnicy Paschy Chrystusa.
 • Zgodnie z przepisami liturgicznymi powinna się rozpocząć po zapadnięciu zmroku.
 • Mszę rozpoczyna LITURGIA ŚWIATŁA: poświęcenie ognia i paschału, wniesienie zapalonego paschału do świątyni [pogrążonej w mroku], Orędzie Paschalne.
 • Kolejną częścią jest LITURGIA SŁOWA składająca się z 8 czytań i Ewangelii – ukazują one Boży zamysł miłości zapisany w księgach Starego i Nowego Testamentu, którego wypełnieniem stała się ofiara Jezusa Chrystusa.
 • Trzecią częścią jest LITURGIA CHRZCIELNA: poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. i uroczyste odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych.
 • Po zakończeniu rozpoczyna się LITURGIA EUCHARYSTYCZNA.
 • Mszę św. kończy PROCESJA REZUREKCYJNA – Chrystus Zmartwychwstał!!!
 • Spotyka się zarzuty nieuzasadnionych zmian porządku tego dnia – przyzwyczajenie do porannej procesji rezurekcyjnej. Tak naprawdę nocna procesja jest powrotem do „źródeł” – tradycja porannej rezurekcji datuje się od czasu zaborów, kiedy Polacy byli obwarowani przez okupantów koniecznością przestrzegania godziny policyjnej. Stąd kończono liturgię Wigilii Paschalnej przed jej rozpoczęciem, zaś z chwilą jej ustania rozpoczynano celebrację procesji rezurekcyjnej, połączoną z pierwszą w tym dniu mszą św.