Blog J.B.

Triduum Paschalne

WYDARZENIA I LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

 

WIELKI CZWARTEK

*** Pamiątka Ostatniej Wieczerzy {jerozolimski Wieczernik}- ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

*** Liturgię dnia rozpoczyna poranna Msza św. Krzyżma, podczas której zostają poświęcone oleje używane podczas udzielania Chrztu Świętego i Namaszczenia Chorych oraz Święceń Kapłańskich i Bierzmowania. Podczas tej mszy św. zgromadzone Prezbiterium odnawia przyrzeczenia kapłańskie.

*** Centrum parafialnych obchodów dnia jest popołudniowa msza św. Wieczerzy Pańskiej, którą kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy [pamiątka pobytu Jezusa w „areszcie” po osądzeniu przez Sanhedryn, a przed sądowym przewodem Piłata].

 

WIELKI PIĄTEK

*** Dzień upamiętniający Mękę i Śmierć Chrystusa. Jest jedynym dniem w roku kościelnym, kiedy w żadnej świątyni nie sprawuje się Eucharystii.

*** W tym dniu obowiązuje nas post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

*** Wieczorna liturgia wielkopiątkowa składa się z 3 części: rozważania Męki Pańskiej, adoracji krzyża i komunii św. Obrzędy kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Jezusa w grobie. W tym dniu ołtarz zostaje pozbawiony wszelkich ozdób.

 

WIELKA SOBOTA

*** Wspomnienie czasu przebywania Jezusa w grobie.

*** Liturgia Wielkiej Soboty ogranicza się do adoracji Jezusa w grobie i obrzędu poświęcenia pokarmów.

 

WIGILIA PASCHALNA

*** Pascha – starotestamentalna nocna uczta plemion żydowskich, poprzedzająca ich wyjście z Egiptu [„uczta wyzwolenia”]; w szerszym znaczeniu – wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci [Zmartwychwstanie Chrystusa].

*** Najważniejsza celebracja roku kościelnego wprowadzająca w obchód tajemnicy Paschy Chrystusa.

*** Zgodnie z przepisami liturgicznymi powinna się rozpocząć po zapadnięciu zmroku.

*** Mszę rozpoczyna LITURGIA ŚWIATŁA: poświęcenie ognia i paschału, wniesienie zapalonego paschału do świątyni [pogrążonej w mroku], Orędzie Paschalne.

*** Kolejną częścią jest LITURGIA SŁOWA składająca się z 8 czytań i Ewangelii – ukazują one Boży zamysł miłości zapisany w księgach Starego i Nowego Testamentu, którego wypełnieniem stała się ofiara Jezusa Chrystusa.

*** Trzecią częścią jest LITURGIA CHRZCIELNA: poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. i uroczyste odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych.

*** Po zakończeniu rozpoczyna się LITURGIA EUCHARYSTYCZNA.

*** Mszę św. kończy PROCESJA REZUREKCYJNA – Chrystus Zmartwychwstał!!!

Spotyka się zarzuty nieuzasadnionych zmian porządku tego dnia – przyzwyczajenie do porannej procesji rezurekcyjnej. Tak naprawdę nocna procesja jest powrotem do „źródeł” – tradycja porannej rezurekcji datuje się od czasu zaborów, kiedy Polacy byli obwarowani przez okupantów koniecznością przestrzegania godziny policyjnej. Stąd kończono liturgię Wigilii Paschalnej przed jej rozpoczęciem, zaś z chwilą jej ustania rozpoczynano celebrację procesji rezurekcyjnej, połączoną z pierwszą w tym dniu mszą św.

 

Pochodzenie nazwy TRIDUUM PASCHALNE:   Nazwa pochodzi z języka łacińskiego „tries dies Paschalis” (trzy dni paschalne)