Blog J.B.

Katecheza a funkcje publiczne w Kościele

Poniższy materiał w wersji PDF można znaleźć pod tym adresem: https://drive.google.com/file/d/1b0G8TsALY6BTCYhpwQKqaIBf9HtTHA1b/view?usp=sharing

 

*** Funkcje publiczne w Kościele to: rodzice chrzestni podczas Chrztu św. oraz świadkowie Bierzmowania.

*** Zgodnie z zasadami Kodeksu Prawa Kanonicznego jednym z warunków umożliwiających osobie ochrzczonej pełnienie funkcji publicznych w Kościele jest kontynuacja katechezy do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.

*** Dokumentem upoważniającym do pełnienia tych funkcji jest odnośne zaświadczenie wystawione przez parafię zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem).