Blog J.B.

Test – wydarzenia paschalne

WYDARZENIA PASCHALNE I ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
SPRAWDZIAN WIEDZY RELIGIJNEJ

Imię i nazwisko ……… Klasa …………

1. Uszereguj chronologicznie podane wydarzenia (na odwrocie napisz je we właściwej kolejności): WNIEBOWSTĄPIENIE – OSTATNIA WIECZERZA – SĄD ANNASZA I KAJFASZA – POJMANIE JEZUSA – SKAZANIE NA KARĘ UBICZOWANIA – WYBÓR LUDU: JEZUS CZY BARABASZ? – JEZUS PRZED SANHEDRYNEM – SKAZANIE NA ŚMIERĆ – SĄD PIŁATA – DROGA KRZYŻOWA – MODLITWA W OGROJCU – ŚMIERĆ NA GOLGOCIE – JEZUS PRZED HERODEM – ZŁOŻENIE DO GROBU – ZMARTWYCHWSTANIE – ZAPARCIE SIĘ PIOTRA – CZAS CHRYSTOFANII.
2. Jak brzmiała inna nazwa Golgoty?
3. Dwaj arcykapłani, którzy zdecydowali o skazaniu Jezusa na śmierć to ………
4. W drodze krzyżowej Jezusa, wraz z Maryją, towarzyszył Jezusowi Jego uczeń: ……………
5. Kim był Barabasz? ……………………………………………………………
6. Co to jest „chrystofania”? …………………………………………………………
7. Jak nazywa się najważniejsza Msza św. roku liturgicznego, sprawowana w wieczór Wielkiej Soboty? ………………
8. Dlaczego liturgię, o której nazwę pytam wyżej, rozpoczyna obrzęd wniesienia światła do ciemnego kościoła? ……………
9. Jak nazywa się świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa? …………
10. Jak brzmi chrześcijańskie pozdrowienie wielkanocne? ……………………………
11. Czego symbolem są poświęcone pokarmy na stół wielkanocny: jajka – …………………………… , chleb – …………………………… , baranek – ………………………
12. W którym roku i kto ustanowił święto Miłosierdzia Bożego; kiedy jest obchodzone. Kto jest patronem dzieła Miłosierdzia Bożego? ……………………………………………………………………………

Otrzymana ocena ……………………………

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>